Schoonmaken doen we vaak dagelijks helaas zijn reguliere schoonmaakmiddelen niet alleen slecht voor het milieu maar ze zijn ook bijna altijd giftig en gevaarlijk voor kinderen. De chemische stoffen worden ingeademd en kunnen via de huid worden opgenomen in ons lichaam. Veel van de stoffen die gebruikt worden in reguliere schoonmaakmiddelen worden niet of slechts […]